Hemşire ve Paramedik Mesleki Sorumluluk Sigortası

Hemşire ve Paramedik Mesleki Sorumluluk Sigortası

Hemşire ve Paramedik Mesleki Sorumluluk Sigortası: Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hemşireler ve paramediklerin sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyeti esnasında ihmalkarlık taşıyan eylemi, hatası veya eksikliği nedeniyle herhangi bir hastanın bedensel ve zihinsel yaralanması, hastalığı veya ölümüne sebebiyet vermesi durumuna bağlı tazminat taleplerini ve yargılama giderleri poliçede belirtilen limitler dahilinde kapsamayan sigorta türüdür.

Scroll to top